Vaikų elgesys ir saugumas kelionėje turi lemiamos įtakos atostogų kokybei. Knygelėje rasite pagalbines priemones, supažindinančias vaikus su saugumo ir mandagumo taisyklėmis.